ອຸດສາຫະ ກຳ ຂ່າວ

ການນໍາໃຊ້ຖົງເຢັນຊຸບເປີມາເກັດ

2021-12-22
ຖົງເຢັນຊຸບເປີມາເກັດຫມາຍເຖິງການເກັບຮັກສາຜັກ, ຫມາກໄມ້, ອາຫານ, ແລະຜະລິດຕະພັນເຄມີອື່ນໆ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ເສຍຫາຍ, ການກະກຽມທາງຊີວະພາບແລະຜະລິດຕະພັນທັງຫມົດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຂົນສົ່ງຕູ້ເຢັນເພື່ອປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບຂອງພວກມັນ. ໃນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ມີແຫຼ່ງເຢັນ, ໃນເວລາສັ້ນໆ, ຈົ່ງຕູ້ເຢັນແລະເກັບຮັກສາຜັກສົດ, ຫມາກໄມ້, ເບຍ, ເຄື່ອງດື່ມ, ອາຫານ, ແລະອື່ນໆ.